Bát, đĩa, âu, thố

Thố sọc xanh

205.000₫

Đĩa hình vịt

165.000₫