Khay chữ nhật nông lòng 24x18 (màu vàng)

65.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...