Trụ đựng giấy ăn

65.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...